Specielle analyseværktøjer

Markedsanalytikerne på BERENT har en omfattende viden om mange forskellige typer analyser, vi har dog speciel fokus på følgende typer.

Advertising Research

al reklame (uanset om det er TV, radio, print osv.) har et defineret mål. Vi bruger kampagne pre- og posttests til at vise annoncøren hvor godt dennes reklame når de satte mål og hvordan det kan forbedres. Vi viser hvad der virker og hvad der ikke virker.

Brand KPI Tracking

trackinger identificerer og følger den vej, som et brand og dets konkurrenter har på markedet. Trackinger leverer informationer om ændringer i flere dele af brand equity. Desuden giver en tracking et fingerpeg om differentiering på markedet. Vi leverer trackinger (ugentlige, månedlige, kvartalsvise), der viser godt et mærke og dets konkurrenter klarer sig over tid.

Image Research

forbrugernes perception af produkter og mærker har en direkte indvirkning på mærkeimage og salg. Imageanalyser identificerer de væsentligste mærkedeskriptorer og viser hvordan bestemte attributter differentierer et mærke inden for sin kategori.

Custom Research

eftersom udfordringerne i vore dages forretningsverden kræver rettidige og præcise beslutninger, er det tvingende nødvendigt at informationer til at støtte beslutningerne opfylde de samme kriterier. Med hjælp af vore egne web- og telefonpaneler leverer vi hurtige, relevante og nøjagtige data. Data som driver handling!


NYHEDER


BERENT er et uafhængigt fuld service markedsanalyseinstitut, som ejes og ledes af erfarne markedsanalytikere. BERENT’s internationale fokus leverer en klar forståelse af hvordan forskellige behov og perception påvirker købere, forbrugere og forretningspartnere. Gennem en klar forståelse af forskellige kulturer identificerer vi vigtige elementer for hvert marked. BERENT er en af de ledende leverandører af analysebaseret viden og rådgivning til medienindustrien i Nordeuropa så som TV- og radiostationer, media content leverandører, mediabureauer, reklamebureauer, sponsorer og annoncører.

Download vor brochure omkring kundetilfredshed og PKI-målinger